בת כמה השפית של הממלכה?

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?