top of page

אגף 2

במבואה הראשית של הטירה מצויר על הקיר הטרפז ABCD. לרגל יום הולדתה של המלכה שילה, השולטת בטירה, היא החליטה לצבוע את הטרפז בזהב ובאדום, הצבעים האהובים עליה.

על המשרתים הוטלה המשימה לצבוע את הטרפז בשני הצבעים – את משולש BOC בזהב ואת משולש AOD באדום – ועליהם להיערך עם הכמות המתאימה מכל צבע. מאיזה צבע נדרשת כמות גדולה יותר, צבע זהב או צבע אדום?

השפית של הממלכה גרה בנתניה ומגיעה כל בוקר לעבודה בשמחה

סטריטס.jpg

בממלכה, לכל מעשה יש תגובה, כל דבר שזז - הוא בעל השפעה, נסו לגלות את המילה

13ْْْْX18 חידת בלונים 2.jpg

בממלכה חשובות במיוחד היצירתיות והיוזמה, נסו לגלות את אחד המרכיבים שממנו בנויים מנצחים

ש מ א לאורט.jpg
טרפז.png

התשובה הנכונה:

השטחים שווים

% = ש
(רשמו לעצמכם את הסימן והאות כדי לצאת מהטירה)

bottom of page