top of page
רקע הפועלים.jpg
19_edited.png
19_edited.png

לפני שמתחילים, בואו תגלו

מה מחפשים. לחצו עלי

%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9F_edited.png
%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9F_edited.png
חדר שמאל.JPG
חדר אמצע.JPG
חדר ימין.JPG
קודן.png
קודן.png
unnamed.png
Math Formulas

ממלכת המשוואות

לפניך שלושה קודנים, עליך לגלות מהו הקוד לכל קודן ע"י חשיבה יצירתית.
לאחר הכנסת הקוד, תתגלה חידת מתמטיקה
(סה"כ 3 חידות מתמטיות)

המקלות מסמנים את מיקום המספר בריבוע המספרים הלבן (מעל הדלת) צורת המקלות שמזכירות L מצביעות על המיקום של מספר 3

(הקוד 389)

התחילו מ-START ולכו על המשבצות בהתאם לכיוונים הרשומים על העמוד W+WEST , זזים משבצת ימינה ומגיעים לS אחר כך E עד שמקבלים מספר באנגלית 

הסתכלו על שלושת הצבעים שעל יד הקודן. הם מזכירים את הנקודות שמרכיבות את הניקוד, עכשיו נסו לספור את כמות הנקודות, יש 3 נקודות חומות...

bottom of page