על מה חברי הממלכה לא יוותרו?       

אנגלית

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?