top of page

אגף 3

בכל שנה דיירי טירת המשוואות נוהגים לקיים את "מרוץ הסוסים השחורים", שבו מתחרים הסוסים החזקים והמוצלחים ביותר.

המרוץ מתקיים במסלול שנבנה סביב הטירה, ואורכו 400 מטרים.

יש בו 8 מסלולים הסמוכים זה לזה סביב מגרש הטירה, המורכב ממלבן ומשני חצאי עיגול (מידותיהם נתונות בסרטוט). רוחב כל מסלול הוא 1.22 מטר. לכל מסלול יש גבול פנימי (הקרוב יותר למגרש) וגבול חיצוני.

לבית ספר מחשבון.jpg
כיוונים.jpg
תנך.jpg

השמועה אומרת שבממלכה יש אוצר, עזרו לנו לגלות בכמה מטבעות מדובר

עובדי הממלכה הם חרוצים ביותר אבל בסוף היום יש משהו עליו הם אינם יכולים לוותר

בקומת הכניסה של הממלכה נמצאת ספריה גדולה, התצליחו לגלות את הסיפור האהוב על המלכה?

מסלול פרומרקט.png

באיזה מרחק מהקו הפנימי של המסלול הפנימי ביותר צריך האצן לרוץ על מנת שיבצע מסלול של 400 מטר בדיוק בהקפה אחת של המגרש? כתבו את תשובתכם בסנטימטרים ועגלו למספר שלם.
 

התשובה הנכונה:

בין 30 ל-32

ככל שהמסלול פנימי יותר - הוא קצר יותר. כדי שכל המשתתפים יעברו אותו מרחק, מסומנים קווי ההתחלה של הריצה באופן מדורג: ככל שמסלול הוא חיצוני יותר כך הוא מקבל יתרון התחלתי גדול יותר ביחס למסלול הפנימי. מהו היתרון ההתחלתי שיש לתת בריצת 400 מ' לאצן במסלול החיצוני ביותר בהשוואה לאצן במסלול הפנימי ביותר כדי שיעברו בריצתם מרחקים שווים? עגלו את תשובתכם במטרים ועגלו למספר שלם.

התשובה הנכונה:

54

# = ל
(רשמו לעצמכם את הסימן והאות כדי לצאת מהטירה)

bottom of page