הממלכה בנויה ממערכת מוטות סודית, כל תזוזה מביאה לשינוי בתוכנית, הבלונים שיתפוצצו את המילה יגלו

נקודה אדומה=נקודת ציר
הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?