*ניתן להזין אותיות בתשובה

הניחו כל

פעם על

ריבוע אחד