שנה טובה! ו...

13X18 חייל.jpg

כל הכבוד!

~

רישמו את האות והסימן...

רווח.jpg
הכניסו פתרון:

שימו לב לעיטור על בגדי החייל...

איך מיצרים מילה בת 2 מילים מהעיטור שעל החייל? (השחור הוא רווח)

כל אות על הבניין מיוצגת על ידי צבע, על פי מספר הקומה. לפי כך, ניתן לבנות מילה מסמל העיטור. שנת...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - בינוני.gif