מה הקוד?

(ממליצים להיעזר בדף ועפרון)

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?

מדד קושי: