top of page

מה הקוד?

(ממליצים להיעזר בדף ועפרון)

13X18 תפוחים מסתובבים.jpg

כל הכבוד!

"ש"

@

רישמו את האות והסימן...

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

מחפשים קוד של 3 ספרות, איך אפשר להרכיב אותו?

סובבו את התפוחים על פי הסימנים שמלטה בהתאם למיקומם...

כאשר מסובבים כל תפוח לפי הסימון שלמטה בהתאם, מקבלים מכל קבוצת תפוחים ספרה שמורכבת מהחריצים שבתוך התפוחים. 2...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - בינוני.gif
bottom of page