top of page

מה שם משפחתו של Jon ?

JON למפעל שוקולד.jpg

(יש חשיבות לסדר הדברים המופיעים בפסקה השנייה)

כל הכבוד!

"ש"

$

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

מה מזכירים לכם הסימנים שמהם מורכבת הדמות המצויירת?

איזו שיטת הצפנה והעברת מסרים ישנה אתם מכירים? הגבות הן הסימן הראשון...העזרו בתמונה שמימין

מורס. גוגל יעזור לכם לתרגם את הסימנים על פי סדר הופעתם בסיפור. גבות = שני קווים = M...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page