מה הקוד הנסתר?

ISTEAM.jpg
google-logo-png-suite-everything-you-nee

כל הכבוד!

"ת"

!

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

העזרו בגוגל

הכניסו פתרון:

מה הלוגו מסמל?

מה המשמעות של כל אות?

העזרו בגוגל וחפשו בלוגו המלא את המשמעות של כל אחד מהאותיות שבלוגו והרכיבו את המילה הסודית. מילה ראשונה ON...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

google-logo-png-suite-everything-you-nee
human-brain-uql.png