top of page

מה המילה החבויה (6 אותיות)?

ש מ א לאורט.jpg
‏‏לכידה.JPG

כל הכבוד!

"א"

&

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

מה מסמלים האותיות והמספרים שבתוך הריבוע הלבן?

התשובה היא מילה בת 6 אותיות. תעזרו באותיות המודגשות והמוגדלות.

ש = שורה, מ = מילה, א = אות. כל רצף כזה נותן אות מתוך הפסקה הרשומה. גלו את המילה?

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page