מה הסיסמה לפלאפון?

הצבעים מסמלים סדר של משהו...
חפשו אותי
ברקע של 
מה שתמצאו
הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?