top of page
כיוונים.jpg

אנגלית

כל הכבוד!

"ח"

#

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

היעזרו בשושנת הרוחות שלמטה (באנגלית)

התשובה היא 4 כיוונים...

כל חץ צבעוני מייצג כיוון מצפני (N, S, W, E),

מה היא המילה בת 4 אותיות שיוצאת?

NEWS

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page