top of page

מה הסיפור האהוב על המורה?

תנך.jpg
הכניסו פתרון:
WhatsApp%20Image%202020-09-22%20at%2022.
WhatsApp%20Image%202020-09-22%20at%2022.

כל הכבוד!

"ר"

*

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

העיגול מזכיר שעון...

על אילו סמלים 4 השעות המצויינות מצביעות?

איש, אישה, תפוח, נחש ...איזה סיפור מוכר?

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page