מה הוא הקוד בן ה-3 ספרות?

הצבעים מסמלים סדר של משהו...
הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?