top of page

שנה טובה ו...

13X18 חייל.jpg

כל הכבוד!

"ש"
$
רישמו את האות והסימן...

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

שימו לב לעיטור על בגדי החייל...

איך מיצרים מילה בת 2 מילים מהעיטור שעל החייל? (השחור הוא רווח)

כל אות על הבניין מיוצגת על ידי צבע, על פי מספר הקומה. לפי כך, ניתן לבנות מילה מסמל העיטור. שנת...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page