top of page

מה המסר הסודי?

רק הבלונים שיתפוצצו, יגלו לנו את התשובה

הכל מתחיל ממוט הברזל השמאלי שנופל ומייצר תגובת שרשרת 

מה המסר הסודי?

 

13ْْْْX18 חידת בלונים 2.jpg

כל הכבוד!

"ח"

#

זכרו את האות והסימן...

(ממליצים לרשום על דף)

נקודה אדומה=נקודת ציר
הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

המוט הראשון דוחף את המוט שקרוב לבלון I ומפוצץ אותו

המוט שמפוצץ את בלון I, מפיל 2 מוטות ברזל קטנים ואז פוגע במוט שמפוצץ את האות M

כפי שהבנתם, סדר הבלונים שהתפוצצו הוא I, ואז M ואז A, ואז G, ואז I, ואז N.

יוצא IMAGINE

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png
bottom of page