top of page

פתרו את המשוואה

13X18  לדגל עזריאלי.jpg

כל הכבוד!

"U"

^

זכרו את האות והסימן...

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

הצורות מסמלות משהו ממבט על

אילו בניינים אתם מכירים שבנויים בצורות הנ"ל

היעזרו בגוגל לגלות את המספר הקומות בעזריאלי והשלימו את ההתרגיל. בהצלחה!

windows.jpg

מה צריך כדי לפתור את החידה?

google-logo-png-suite-everything-you-nee
human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - קשה.gif
bottom of page