מה שם משפחתו של המורה?

(יש חשיבות לסדר הדברים המופיעים בפסקה השנייה)

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?