נקודה אדומה=נקודת ציר
הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?